Smittskyddsläkaren ger råd om körsång inför hösten